Posted by admin on Lipiec - 5 - 2016 | Komentowanie nie jest możliwe

Współczesne środki masowego przekazu z całą swoją bojowością oraz coraz mniejszym przywiązaniem do piastowanej misji starają się w głównej mierze zrealizować właściwe założenia pieniężne na nadchodzący rok. Planowanie ramówki w telewizji tak samo jak zestawianie tematyki do gazet opiera się przede wszystkim na bazie analizy tego, co cieszy się gruntownie najogromniejszym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie prowadzi do wyśmienitego poziomu informowania opinii publicznej, a ta często bierze własną wiedzę o rzeczywistości wyłącznie z tego, co pokazuje telewizja i zapisuje ogólnodostępna prasa. To przykre, widać to w wielu badaniach socjologicznych, które dowodzą, jak niewielka wspólnota w pełnej społeczności ma rzeczywistą wiedzę na temat najróżniejszych szczegółów układu politycznego. Nawet znajomość programów politycznych partii, na które się głosuje, nie jest tak ogólne, jak można by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. Niestety, nie wszystkie społeczeństwa w takim samym szczeblu czują się zobligowane do uczestniczenia w demokracji.
słowa kluczowe: Wiedza, Edukacja i informacje, Wiedza, Edukacja i Szkoła.

Pozostałe artykuły:

Comments are closed.