Posted by admin on Sierpień - 31 - 2016 | Komentowanie nie jest możliwe

Polska dopiero raczkuje na rynku wynalazków. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku informowanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak ważne dla naszego państwa jest zgłaszanie patentów. Co to w ogóle jest patent? Dla jednostki gospodarczej to dokument stwierdzający, że dany wynalazek jest jej i nie został skopiowany. Dla Polski to następne miejsca pracy. Gorąco zapraszamy – Projekty inwestycyjne Lublin. Na co można przeznaczyć dotacje unijne? Na przykład na pokrycie wydatków zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego lub też na węszcie procedury unieważnienia patentu jeśli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji mogą również być przekazane na wszystkie opłaty urzędowe, których w trakcie zgłaszania patentu jest dość dużo. Między innymi: tłumaczenie zaświadczeń, koszty spraw sądowych. Ważnym argumentem na pozytyw jest to, że wnioski wolno zgłaszać w trybie ciągłym. Co świadczy, że nie ma określonych terminów oraz konkursów. Jedna firma może zgłaszać parę wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Minimalna 2 tysiące.
Agencja reklamowa
Pożyczki
Gospodarka
Pieniądze

Pozostałe artykuły:

Comments are closed.